PGB iets voor mij?

Inschatting: 2 leesminuten

Wat is nu precies een PGB?

Heb jij recht op zorg, hulp of begeleiding, omdat je bijvoorbeeld een ziekte of beperking hebt? Je hebt dan in principe altijd de keuze uit Zorg in Nature (ZIN) of een Persoongebonden Budget (PGB). Maar wat is dat dan, een PGB? En hoe gaat het in zijn werk?

Een Persoongebonden budget is een geldbedrag wat je toegekend kunt krijgen om zelf zorg in te kopen. Met een PGB kies je voor eigen regie. Je bepaald zelf van wie je zorg krijgt, op welk moment en op welke manier. Je maakt zelf afspraken met zorgverleners en bent als het ware “werkgever”.

Er zijn verschillende PGB’s:

  • PGB via de WLZ (Wet Langdurige Zorg): Voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben
  • PGB via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): Voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben, individueel of in een groep
  • PGB via de ZvW (Zorgverzekeringswet): Voor mensen die verzorging of verpleging nodig hebben en kinderen die intensieve zorg nodig hebben
  • PGB via de Jeugdwet: Voor kinderen en jongeren die zorg, hulp of begeleiding nodig hebben.

Hoe weet je of je in aanmerking komt voor een PGB?

Afhankelijk van welke zorg je nodig hebt en of je hier al een indicatie voor hebt, ga je naar het zorgloket van de gemeente, je zorgverzekeraar of het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Door gesprekken en/of vragenlijsten wordt er gekeken welke zorg je nodig hebt. Je krijgt dan de keuze tussen Zorg in Natura en PGB. Als je voor PGB kiest, moet je de instantie die de indicatie heeft gesteld ervan overtuigen dat Zorg in Natura niet passend is voor jou, en dat je een bewuste keuze maakt voor een PGB. Dit kan soms lastig zijn.

Het zelf kunnen regelen en inkopen van je zorg, op de tijd en manier die het beste bij jou past. Dat klinkt toch fantastisch? Dat is het ook, maar er komt wel een boel regel en papierwerk bij kijken. Je bent verplicht om een administratie bij te houden. Denk daarbij aan budgetplannen, zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen. Je bent zelf, of je vertegenwoordiger, verantwoordelijk voor goede, kwalitatieve zorg. Je moet aan kunnen tonen dat jij of je vertegenwoordiger in staat is om deze verantwoordelijkheid te nemen en de administratie te kunnen voeren.

Wanneer is het verstandig om naar de mogelijkheden van een PGB te kijken?

Er zijn verschillende situaties waarbij een PGB een goede oplossing kan zijn. Wanneer het bijvoorbeeld belangrijk is dat de zorg op bepaalde tijdstippen gegeven wordt en dit niet met een instelling af te stemmen is. Of wanneer je het nodig hebt om een vast gezicht te zien op vaste momenten bijvoorbeeld. Dit zou zelfs ook familie kunnen zijn. Het kan ook zijn dat je een bepaald hulpmiddel hebt wat niet standaard beschikbaar is. Wanneer de “standaard” zorgverleners en hulpmiddelen niet passend zijn bij jou situatie, kan een PGB uitkomst bieden.

Gelukkig sta je er niet alleen voor en hoef je niet alles zelf uit te zoeken. Ik kan je daarbij helpen. Denk je dat een PGB bij jou situatie past, of wil je graag informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Scroll naar top