Revalidatie & Mantelzorg

Inschatting: 2 leesminuten

 

Wanneer mensen te maken krijgen met een beperking en daarvoor moeten revalideren, dan is dat natuurlijk een ongelooflijk ingrijpende gebeurtenis. Zowel voor degene met de beperking, als ook voor de mensen om hem of haar heen. Naast dat er een lichamelijke verandering is, brengt het ook een verandering in gedrag en emoties met zich mee. In sommige situaties zijn er veel aanpassingen nodig, zowel emotioneel als ook praktisch. Mantelzorgers krijgen daarmee een flinke taak op hun bordje. En dat is niet altijd even gemakkelijk.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde tijdens het revalidatieproces, maar ook in de jaren daarna. Zij zijn degene die de zorg op zich nemen in de thuissituatie, die de weg moeten vinden in een onoverzichtelijk zorgaanbod, ingewikkelde wet en regelgeving en onduidelijke aanvraagprocedures. Zij komen voor flinke uitdagingen te staan en lopen daarmee het risico om uit balans te raken. Er rust daarmee een zware taak op hun schouders. En die zware taak krijgen zij bovenop de emotionele kant van het proces, het rouwproces om de verandering die zij door moeten maken.

Mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend wat zij doen en verleggen makkelijk hun grens. Zij hebben geen keuze, het is hen overkomen. De revalidant is vaak afhankelijk van de mantelzorger en overbelasting is voor alle betrokkenen ongewenst.

Ondersteuning van de mantelzorger is daarom van groot belang. Zowel tijdens het revalidatieproces als ook daarna. Mantelzorgers zijn een bron van informatie en kunnen een sterk team vormen samen met zorgprofessionals. Zorgprofessionals kunnen ook een team vormen met elkaar, door elkaar te versterken en aan te vullen in de toegevoegde waarde die zij hebben voor de revalidant en zijn of haar naasten. Samenwerken aan het welbevinden van de revalidant én de mantelzorger.

Ben je mantelzorger en heb je hulp nodig bij regeltaken? Of ben je zorgprofessional en zie jij ook de meerwaarde van samenwerken?

Neem dan contact met mij op.

Scroll naar top